Privacybeleid van Autoservice Jan Dekker

Voor ons staat de klant voorop. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om bij de verwerking van persoonsgegevens uw privacy te beschermen met alle middelen die van ons redelijkerwijs verwacht mogen worden.

In dit document vertellen wij welke gegevens we verwerken, hoe we de gegevens beveiligen en of we de gegevens delen met derden. Dit privacybeleid is openbaar en gedeeld met medewerkers.

Onze gegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid  kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Autoservice Jan Dekker
Slachthuisweg 63
7556 AX  Hengelo
info@autoservicejandekker.nl

De persoonsgegevens die we verwerken

Wij houden ons aan de uitgangspunten van de algemene verordening persoonsgegevens zoals die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dat betekent dat wij de gegevens verwerken op een wettelijke basis, dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk, dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dat we moeten (waarbij we rekening houden met andere wettelijk verplichte bewaartermijnen), dat we er alles aan doen om de gegevens zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en dat we passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens veilig te verwerken.

Als autobedrijf verwerken we de volgende gegevens:

Gegevens Wettelijke basis
Contactgegevens;
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer voor betalingen
Uitvoeren van een contractuele verplichting (factuur maken)
Autogegevens;
kenteken, merk, type, datum toelating, APK,
Uitvoeren van een contractuele verplichting (doorbelasten werkzaamheden)
Werkplaatsgegevens;
Storingen, uitgevoerde werkzaamheden; monteur, onderdelen
Uitvoeren van een contractuele verplichting (doorbelasten werkzaamheden)

 

Verder geldt:

 • We verwerken geen persoonsgegevens van consumenten die jonger zijn dan 16 jaar;
 • We delen de gegevens nooit met derden voor commerciële doelen of marketing;
 • We delen kenteken met groothandels voor het bestellen van onderdelen;
 • We delen alle gegevens met een externe accountant voor het opstellen van jaarstukken en financiële rapportages;
 • We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor het bijhouden van transacties zijn we gebonden aan de bewaartermijnen van de fiscus.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons contactadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij gegevens beveiligen

De AVG geeft aan dat er voldoende passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de verwerking van persoonsgegevens veilig te houden. In dat kader hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Belangrijke software is beveiligd met toegangscode en wachtwoord;
 • Van alle gegevens worden backups gemaakt op een extern systeem;
 • Belangrijke software is uitgevoerd als clouddienst zodat bij diefstal van een computer gene verlies van data optreedt;
 • Er worden geen klantgegevens meegenomen op laptop op smartphone;
 • Voor support en thuiswerken wordt gebruikt gemaakt van een veilige verbinding;
 • Er wordt gebruik gemaakt van up-to-date antivirus detectie;
 • Op de kantoren is cameratoezicht;
 • Alle ramen zijn beveiligd;
 • En alle kasten zijn afsluitbaar. 

Verwerkers / subverwerkers

De AVG stelt als eis dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld met bedrijven die uit onze naam persoonsgegevens verwerken. We maken gebruik van:

 • Snelstart – Autoflex
  • Verkoop systeem;
  • Werkplaats;
  • Boekhouding;
  • Magazijn;
 • Koskamp
  • Onderdelenmagazijn
 • Staadegaard
 • Onderdelenmagazijn
 • RDW
  • Kenteken en voertuiggegevens
 • Standaardtools waarmee geen persoonsgegevens worden verwerkt en dus gene verwerkersovereenkomst nodig is
  • Microsoft office
  • Antivirus

Cookiestatement

Pinksteren

Pinksteren

APK keuren hoe zit dat nu?

APK keuren hoe zit dat nu?

Als een personenauto of lichte bedrijfsauto (tot 3.500 kg) al eerder APK is goedgekeurd, kunt u uitgaan van de datum vermeld op het APK-keuringsrapport. Dit hebt u bij de vorige keuring meegekregen.

Vóór deze datum moet de auto opnieuw goedgekeurd zijn. Voordat de huidige datum van het APK-keuringsrapport van uw auto is verlopen moet de auto een nieuwe keuring krijgen.

Dit kan vanaf twee maanden voor de verlopen datum. De einddatum blijft dan gewoon op de datum staan en wordt niet vervroegd.

Als u graag een herinnering hebt van ons bedrijf kunt u de link invullen van de RDW die wij op onze site hebben staan.

Hoe het best de airco te gebruiken

Hoe het best de airco te gebruiken

Een goed functionerende airco zorgt voor een aangename temperatuur en regelt de luchtvochtigheid.  Daarnaast helpt de airco tegen het beslaan van je ramen, zowel in de zomer als in de winter.

Met een airco schoonmaak voorkomt u muffe lucht wanneer de airco aanstaat.

Wat doen we bij een airco onderhoudsbeurt?

Jaarlijkse controle van de airco in je auto is zeer belangrijk. Schimmels en bacteriën kunnen zich nestelen in het aircosysteem en vervolgens in het filter waardoor ze in je auto terecht kunnen komen. Ook voorkom je dure reparaties op lange termijn omdat zaken op tijd worden gesignaleerd.

Bij een controlebeurt worden de volgende zaken gecontroleerd:

• Controle functioneren airco, eventuele lekkage en pollenfilter

• Recyclen en bijvullen koudemiddel

• Preventief toevoegen van fluor lek-detectie vloeistof

• Optioneel is het ook mogelijk het pollenfilter te vervangen

Tips voor de airco in je auto.

Gebruik de airco regelmatig en het hele jaar door. In de winter zorgt de airco ervoor dat de wasem op autoruiten snel verdwijnt. De airco regelt namelijk niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid.

Daarnaast wordt de compressor van de airco zo altijd voldoende gesmeerd, waardoor de kans op storingen verminderd. Je airco in combinatie met de verwarming zorgen voor een perfecte balans van temperatuur en luchtvochtigheid in de winter.

Zet in de zomer na stilstand van je auto eerst alle ramen tijdelijk open zodat de hete lucht direct kan ontsnappen. Het is zonde om je airco hiervoor op volle toeren voor te gebruiken en het is veel effectiever. Daarnaast scheelt het aanzienlijk in de brandstofkosten. Zet je airco niet in de laagste stand maar rond de 22 graden. Hoe kouder, hoe meer je verbruikt en dit is ongunstiger voor het brandstofverbruik.

Aircoservice

Om u optimaal te laten genieten van frisse lucht in uw auto, daarom zorgen wij er graag voor dat uw airconditioning in topconditie is. En dat is zeker geen overbodige luxe! U kunt zich voorstellen dat er nogal wat eisen gesteld worden aan de mechaniek en het onderhoud van uw aircosysteem. En dat is niet voor niets: een goed onderhouden aircosysteem loopt namelijk een lager risico op defecten. Dat betekent dat een goed werkende airco altijd en overal voor een aangename temperatuur zorgt in uw auto. En dat is niet alleen van belang in de zomer. Ook in de seizoenen waarin het niet noodzakelijk is om het interieur van uw auto te koelen, is een goed werkend aircosysteem een must. Deze zorgt er bijvoorbeeld bij beslagen ramen voor dat ze snel worden ontwasemd.

 Vier redenen waarom uw Airco een periodieke service verdient:

A. Comfort: Uw airco werkt sneller en efficiënter als hij in topvorm verkeert. Hij houdt uw auto heerlijk fris in de zomer en verhoogt tijdens de andere seizoenen uw temperatuurcomfort.

B. Veiligheid: Als uw airco goed functioneert, voorkomt hij dat uw ramen beslaan. Bovendien houdt hij u als bestuurder fris en alert. Tijdens de Airco Service controleren wij de volledige werking van uw aircosysteem. Eventuele reparaties voeren wij vakkundig voor u uit, vanzelfsprekend tegen scherpe tarieven.

C. Hygiëne:  Na verloop van tijd hopen er zich vuil, bacteriën en andere micro-organismen op in uw airco. Tijdens de Airco Service wordt het systeem grondig en hygiënisch gereinigd.

D. Kostenbesparing: Een goed werkend aircosysteem zal minder snel defecten vertonen en minder energie verbruiken. Met tijdig onderhoud voorkomt u grote reparaties achteraf en bespaart u brandstof. Even de ruiten open Is de auto erg warm, zet dan voor vertrek eerst even de ruiten open. De grootste warmte kan er dan uit. Wanneer de airconditioning koud wordt, de ruiten weer sluiten. Een airco kan namelijk alleen goed functioneren met de ruiten dicht. Niet te koud. Zet de temperatuur van uw airconditioning niet te laag of de ventilator continu op hoge snelheid.

Het temperatuurverschil met buiten kan erg groot worden wat onprettig is wanneer u de auto weer verlaat.

Gebruik uw airco bij regen.

Schakel bij beslagen ruiten ook uw airconditioning in. De temperatuur mag ook op warm staan. Het gaat erom dat het vocht uit de ventilatorlucht wordt gehaald met de airco aan. Zijn de ruiten condensvrij, laat de airco dan gewoon aan staan. Wanneer u deze direct erna uitzet zullen de ruiten namelijk snel weer beslaan.

Regelmatig gebruiken.

Zet uw airconditioning minimaal 1x per week zo’n 10 minuten aan. Dit zorgt ervoor dat de vloeistoffen in de aircoleidingen weer stromen en dat afdichtingen soepel blijven. Zo voorkomt u dat het systeem gaat stinken en tevens dat afdichtingen uitdrogen en gaan lekken. Schakel de airco eerder uit Schakel uw airconditioning ongeveer 10 minuten voor aankomst op uw bestemming alvast uit. Zo kan de condensor van de airconditioning alvast wat vocht kwijt door de warmte van het motorblok ernaast. Dit voorkomt 3 dingen (afhankelijk van het weer):

A. Wanneer bij de volgende rit de airco wordt aangezet blaast deze niet eerst vochtige lucht wat voorkomt dat de ruiten zullen beslaan.

B. Er blijft minder vocht achter in de condensor waardoor er minder kans is op bacterieën en een stinkend aircosysteem.

C. Omdat de condensor zijn vocht al kwijt is zal het lekbakje onder de condensor niet overlopen. Bij zware belasting > airco uit Moet uw auto hard werken bijvoorbeeld berg opwaarts met een volle belading en/of caravan, zet de airco dan even uit. Dit scheelt weer wat motorvermogen.

Voorkom verstopping van de airco: 

Houdt de luchtinlaten van uw auto vrij van blad en vuil. Kijk bij het schoonmaken van uw auto ook altijd even onder de motorkap ter hoogte van de voorruit of zich daar daar geen bladeren of ander vuil hebben opgehoopt.

Uitzending Lifestyle Experience 6 maart

Uitzending Lifestyle Experience 6 maart

Autoservice Jan Dekker is op tv geweest! We waren te gast in de uitzending van Lifestyle Experience op 6 maart. Bekijk hier het filmpje van de uitzending:

 

 

http://www.rtlxl.nl/#!/lifestylexperience-225926/70af1628-d427-3ee2-b651-08fe909ee1de

Ladies Night 2015

Ladies Night 2015

We hebben speciaal voor de dames een Ladies Night gehad afgelopen oktober en het was een groot succes! Bekijk de foto’s via Facebook.

Close